“ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ”. 2015. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4 (1): 3-13. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101.