Kolev, Ivan, и Elena Koleva. 2015. ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАНОЕЛЕКТРОНИКАТА В ОПТИЧНИТЕ КОМУНИКАЦИИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ 4 (1), 3-13. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/101.