TOSHKOV, A.; ZHELEV, Y.; NIKOLOVA, E.; ZAHARIEVA, M. Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 4, n. 3, p. 72-84, 22 maio 2018.