ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 17–24, 2018. Disponível em: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/63.. Acesso em: 19 jun. 2024.