TOSHKOV, A. ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 5, n. 2, p. 3-9, 20 maio 2018.