GEORGIEVA, P. КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 5, n. 3, p. 14-20, 19 maio 2018.