TOSKOVA, A.; DOYCHEV, E.; TOSKOV, B. ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 5, n. 4, p. 35-38, 19 maio 2018.