DOYCHEVA, A.; IVANOVA, V.; STOYANOV, S.; DOYCHEV, E. ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 5, n. 4, p. 18-22, 18 maio 2018.