LETSKOVSKA, S.; SEYMENLIYSKI, K. ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 5, n. 4, p. 12-17, 18 maio 2018.