ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 56–68, 2018. Disponível em: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39.. Acesso em: 22 jul. 2024.