NIKOLOVA, S.; GEORGIEVA, P. ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 6, n. 1, p. 56-68, 18 maio 2018.