ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 8–19, 2017. Disponível em: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37.. Acesso em: 19 jun. 2024.