TOSHKOV, A.; BINEV, D.; MINCHEV, D. Платформа за електронни издания на центъра по информатика и технически науки на бургаския свободен университет. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 1, n. 1, p. 2-11, 9 maio 2018.