СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ВЯТЪРНА И СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 48–57, 2018. Disponível em: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/29.. Acesso em: 22 jul. 2024.