WEB БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПОДБОР НА КАДРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, [S. l.], v. 12, n. 1, 2024. Disponível em: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/280.. Acesso em: 13 jul. 2024.