JECHEVA, V.; NIKOLOVA, E. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 1, n. 1, p. 42-47, 16 maio 2018.