ОПИТЪТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНЖЕНЕРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ В БЪЛГАРИЯ С ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 64–72, 2022. Disponível em: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/271.. Acesso em: 16 jun. 2024.