TOSKOV, B.; TOSKOVA, A. НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ БИОМЕТРИЧНИ ДАННИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 7, n. 1, p. 100-106, 21 jul. 2018.