NIKOLOVA, E. СТОХАСТИЧНИ МОДЕЛИ И СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 7, n. 1, p. 93-99, 21 jul. 2018.