TOSHKOV, A. АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 2, n. 3, p. 2-9, 29 maio 2018.