TOSHKOV, A. ЕЛЕКТРОННОТО СПИСАНИЕ НА ЦЕНТЪРА ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ В БУРГАСКИ СВОБОСЕН УНИВЕРСИТЕТ Е ВКЛЮЧЕНО В БАЗАТА НА ВИНИТИ – РАН. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 2, n. 3, p. 1, 29 maio 2018.