ВОДОРОДЪТ КАТО ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК - ПРОМИШЛЕН ДОБИВ И УПОТРЕБА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 9–14, 2018. Disponível em: https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/160.. Acesso em: 22 jul. 2024.