TOSHKOV, A. ПРОМОЦИЯ НА ВИПУСК 2013 В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 2, n. 4, p. 1-2, 29 maio 2018.