JECHEVA, V. СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 3, n. 3, p. 52-61, 26 maio 2018.