STEWART, R.; MONOVA-ZHELEVA, M.; ZHELEV, Y. ЦИФРОВИЗИРАНЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ФОНДОВЕ – ИТ СЕКТОРЪТ В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 3, n. 4, p. 74-82, 25 maio 2018.