NIKOLOVA, E. ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 3, n. 4, p. 1-4, 25 maio 2018.