GEORGIEV, G.; BALABANOVA, I. КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ТЕЛЕТРАФИЧНИ СИСТЕМИ С ЯВНИ ЗАГУБИ ПОСРЕДСТВОМ ИЗКУСТВЕНА НЕВРОННА МРЕЖА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 4, n. 1, p. 85-94, 24 maio 2018.