KASAKLIEV, N. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 4, n. 1, p. 57-65, 30 mar. 2015.