VATAKOV, V.; GUGOVA, V. OPTICAL BURST SWITCHING: ОБЩИ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ ОТ КОЛИЗИИ НА ПАКЕТИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 4, n. 1, p. 25-32, 24 maio 2018.