MARKOVA, V. ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКТ ПРЕЦИЗНИ U/I И I/U ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА АНАЛОГОВИ СИГНАЛИ НА ГОЛЕМИ РАЗСТОЯНИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, v. 4, n. 1, p. 14-24, 24 maio 2018.