Monova-Zheleva, M., & Tramonti, M. (2018). ИЗПОЛЗВАНИЯ НА ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), 106- 125. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/99