Dimitrov, A., Toshkov, A., Zhelev, Y., & Jecheva, M. (2018). ОСНОВНИ РЕЖИМИ НА ЗАРЯД НА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), 45-58. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/95