Toshkov, A. (2018). CISCO ACADEMY КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(2), 1-2. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/92