Toshkov, A., Zhelev, Y., Nikolova, E., & Zaharieva, M. (2018). Опитът на Офиса за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет в алфа тестване на прототипи. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 4(3), 72-84. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/91