ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ ЗА МАСОВИ ОТВОРЕНИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2), 17-24. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/63