Toshkov, A. (2018). ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(2), 3-9. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/60