Toshkov, A. (2018). Списание Компютърни науки и комуникации, Том 2, № 1 (2013). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 2(1). изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/6