КОНСТРУИРАНЕ НА ОПТИМАЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОРТФЕЙЛ С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(3), 14-20. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/54