Petrov, A., Petrov, A., & Valkanova, V. (2018). ИГРИВО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 44-52. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/51