Miteva, M., Doycheva, A., & Stancheva, N. (2018). ИНТЕЛИГЕНТНА СРЕДА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ ЗА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 39-43. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/50