Toskova, A., Doychev, E., & Toskov, B. (2018). ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 35-38. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/49