Kehayova, I., Malinov, P., & Valkanov, V. (2018). АНАЛИТИЧНО НИВО НА VELSPACE. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 23-28. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/46