Doycheva, A., Ivanova, V., Stoyanov, S., & Doychev, E. (2018). ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА В ПОДКРЕПА НА АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 18-22. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/45