Letskovska, S., & Seymenliyski, K. (2018). ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 12-17. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/44