Stoianov, S., Orozova, D., & Popchev, I. (2018). ВИРТУАЛНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 5(4), 1-7. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/42