Ivanov, I., Vanteva, V., & Georgieva, P. (2018). РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА ОТ ВИДЕО ПОТОК В РЕАЛНО ВРЕМЕ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), 69-98. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/40