ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА. (2018). КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), 56-68. https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39