Nikolova, S., & Georgieva, P. (2018). ФРАКТАЛНИ МОДЕЛИ В БИОЛОГИЯТА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), 56-68. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/39