Hasanov, H., & Georgieva, P. (2018). ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ОСНОВНИ ТЕХНИКИ. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), 20- 55. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/38