Bojinov, B. (2017). ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕЗ НАВЛИЗАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БАЛКАНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ – КОНЦЕПТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И КОМУНИКАЦИИ, 6(1), 8-19. изтеглен на от https://csc.bfu.bg/index.php/CSC/article/view/37